O Izbie

  • Gabloty ekspozycyjne w Izbie Pamięci Cukrownictwa

Izba Pamięci Cukrownictwa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. znajduje się na terenie dawnej cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to jedna z pierwszych cukrowni powstałych na terenie Królestwa Polskiego.

Izba Pamięci Cukrownictwa (IPC) powstała jako placówka zajmująca się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym - produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni.

W zbiorach IPC znajduje się kilka tysięcy obiektów. Najstarszym eksponatem jest umowa zawarta w 1839 r., pomiędzy Bankiem Polskim a Leonem Popławskim dziedzicem dóbr Łęczna i Serniki, dotycząca udzielenia pożyczki na budowę cukrowni we wsi Serniki.

 

 

Strona internetowa IPC realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

  • Logo MKIDN
  • Niepodległa
Projekt "Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości" finansowany ze środków budżetu Państwa, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości 
oraz odbudowy polskiej państwowości