W zbiorach IPC znajdują się maszyny i urządzenia, części maszyn i armatury oraz narzędzia. Są to m. in. maszyny rolnicze przekazane przez Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego: analizator Venema, kombajn Hege, kosa listwowa, młocarenka, młynek, opielacz mały 3-rzędowy, urządzenie do oczyszczania nasion Petkus, płótniarka, siewnik Nordhausen 6-rzędowy, świder mechaniczny, tarka z piłą do pobierania miazgi z korzeni buraków, wialnia, przerobiona na napęd elektryczny, wyorywacz palcowy.

Z Cukrowni Łapy pochodzi tokarka, z Malborka – nożyce gilotynowe do blach Fabryki Maszyn w Kowarach z lat 60. XX wieku, z Nowego Stawu – piła taśmowa firmy Kirchner z początku XX wieku, z Krasnegostawu – maszyna do szycia worków filtracyjnych, z Częstocic – waga 50 kg do odważania worków z cukrem, zawory do wyparek, zszywacz ręczny do worków, fragment płaszcza turbiny AEG, z Tuczna – pompa ręczna do wody, wiertarka kolumnowa, przenośne stanowisko kowala, agregat prądotwórczy, z Dobrzelina – pompa przeponowa „Kaczajka”, ostrzałka do noży heblarskich, szlifierka 1-tarczowa, piła taśmowa do drewna, z Kluczewa – smarowniczki, tabliczki znamionowe urządzeń, z Wożuczyna – silnik formy AEG z początku XX w. Ponadto w IPC znajdują się wagi szalkowe, detaliczne, dziesiętne (m.in. waga dziesiętna firmy Wilhelma Hessa z Lublina), narzędzia stolarskie, kowalskie, ślusarskie, elektromechaniczne, nożyce do rozdrabniana głów cukru, rolnicze (heber, ogławiacze do buraków).

  • Heber do buraków
  • Nożyce do głów cukru
  • Waga cukrownia Częstocice