Wystawa: "Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

Scenariusz, teksty – Waldemar Brociek

Czas trwania – 29 XI 2021 – 28 VI 2022

W pomieszczeniu na 1 piętrze o powierzchni 48 m2, przeznaczonym na wystawy czasowe 29 listopada 2021 r. otwarto wystawę „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Wystawa zorganizowana została dzięki pomocy Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej (aktualnie Krajowej Grupy Spożywczej) S.A. „Pomaganie krzepi”, która otrzymała środki finansowe z programu Niepodległa nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Na 12 planszach tekstowo ilustracyjnych przedstawiono udział cukrowników (właścicieli cukrowni, członków rad nadzorczych i zarządów, pracowników cukrowni, Banku Cukrownictwa) w walkach o niepodległość od powstania listopadowego, poprzez powstanie styczniowe, okres I wojny światowej (Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Korpusy Polskie w Rosji), powstanie wielkopolskie, wojnę 1920 roku, powstania śląskie, II wojnę światową. Uwypuklono wkład cukrowni w świadczeniu pomocy materialnej i finansowej na rzecz oddziałów wojskowych w okresach zrywów niepodległościowych oraz udział w dozbrajaniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Pokazano straty poniesione przez cukrowników na skutek polityki eksterminacyjnej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, a także żywą pamięć o ofiarach. Wystawa uzupełniona została zabytkami ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, własnych IPC oraz zbiorów prywatnych (broń i oporządzenie, czasopisma, dokumenty, odznaczenia, plakaty, medale, biżuteria patriotyczna, monety i banknoty, fotografie, druki; ogółem ponad 150 obiektów).

 

Wystawa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na miejscu dostępny jest system audioguide z transkrypcją wystawy "Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości". 

 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości