Wystawa: "Cukier Krzepi. Z dziejów propagandy konsumpcji cukru w II Rzeczypospolitej"

Czas trwania – 02 IV 2023 - 31 XII 2023 

Cukier krzepi -  pod takim hasłem, wymyślonym przez pisarza Melchiora Wańkowicza, reklamowano, a raczej propagowano spożywanie cukru w latach trzydziestych XX wieku. Działania te a także sposoby jakich się chwytano, aby wyprzeć sacharynę z rynku, pokazuje wystawa „Cukier krzepi. Propaganda konsumpcji cukru w II Rzeczypospolitej”, zorganizowana przez Izbę Pamięci Cukrownictwa w Częstocicach.

Już cztery lata po odzyskaniu przez Polską niepodległości na zorganizowanym w Warszawie zjeździe powołano wspólną reprezentację wszystkich cukrowni – Radę Naczelną Polskiego Przemysłu Cukrowniczego. Utworzono również Bank Cukrowniczy. Jednym z głównych zadań organizacji była nie tylko współpraca oraz integracja całej branży, ale także zachęcanie do kupowania wywarzanego przez nią produktu. Polskie cukrownie produkowały znacznie więcej niż wynosiło spożycie krajowe. Rozwiązanie tego problemu widziano w eksporcie cukru (jednak nieopłacalnym ze względu na niskie ceny światowe), a zwłaszcza przez zwiększenie konsumpcji krajowej. Akcję popularyzacji prowadzono poprzez wydawanie licznych broszur, plakatów, zamieszczanie ogłoszeń prasowych oraz udział w wystawach regionalnych.

W marcu 1930r. Komisja Propagandy Konsumpcji Cukru Rady Naczelnej powołała Biuro Propagandy z dyrektorem Melchiorem Wańkowiczem, autorem słynnego hasła „cukier krzepi”. Odtąd akcja propagandowa przybrała charakter totalny. Starano się dotrzeć do tzw. „ośrodków mózgowych” – autorytetów, których kuszono licznymi nagrodami, aby włączyli się w akcję reklamową. Zaangażowano w niej urzędników gminnych, nauczycieli, uczniów, sportowców, harcerzy, aktorów, członkinie koła gospodyń i organizacji ziemiańskich oraz inne organizacje społeczne.

W okresie 1930-1932 organizowano w Polsce liczne konkursy na plakaty, pocztówki, pogadanki i prelekcje. Starano się dotrzeć zarówno do ludności miejskiej jak i wiejskiej, odpowiednio dobierając reklamę dla sfer drobnomieszczańskich i inteligenckich, jak i robotników oraz włościan. Dużą rolę przywiązywano do reklamy prasowej, radiowej, kierowanej zwłaszcza do matek. Teksty na temat korzyści płynących ze spożywania cukru zamieszczano w kilkuset czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Reklamy z rysunkami, plakaty oraz karty pocztowe tworzyli znani polscy graficy. Starano się dotrzeć również do mniejszości narodowych, ludności żydowskiej, niemieckiej czy ukraińskiej. Hasła „cukier krzepi” umieszczano wszędzie: na budynkach dworcowych, wagonach, autobusach, trybunach sportowych oraz w miejscach licznych imprez sportowych.

Drugim zadaniem, które podjęła Komisja Propagandy było zwalczanie sacharyny, sztucznego słodzika (kilkaset razy słodszego od cukru), która przemycana do kraju zmniejszała zyski cukrowni. Aby zapobiegać przemytowi i nielegalnemu handlowi sacharyną zaangażowano pracowników samorządowych, nauczycieli, harcerzy, a także organy państwowe: Urzędy Skarbowe, Policję Państwową, Straż Graniczną i Korpus Ochrony Pogranicza.

 • cukier krzepi wystawa4
 • cukier krzepi wystawa5
 • cukier krzepi gablota (1)
 • cukier krzepi gablota (2)
 • cukier krzepi gablota (3)
 • cukier krzepi witryna
 • cukier krzepi witryna1
 • cukier krzepi wystawa
 • cukier krzepi wystawa1
 • cukier krzepi wystawa2
 • cukier krzepi wystawa3
 • cukier krzepi plakat (1)
 • cukier krzepi plakat (2)
 • cukier krzepi plakat (4)
 • cukier krzepi plakat (5)
 • cukier krzepi plakat (6)

Wystawa: "Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

Scenariusz, teksty – Waldemar Brociek

Czas trwania – 29 XI 2021 – 28 VI 2022

W pomieszczeniu na 1 piętrze o powierzchni 48 m2, przeznaczonym na wystawy czasowe 29 listopada 2021 r. otwarto wystawę „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Wystawa zorganizowana została dzięki pomocy Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej (aktualnie Krajowej Grupy Spożywczej) S.A. „Pomaganie krzepi”, która otrzymała środki finansowe z programu Niepodległa nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Na 12 planszach tekstowo ilustracyjnych przedstawiono udział cukrowników (właścicieli cukrowni, członków rad nadzorczych i zarządów, pracowników cukrowni, Banku Cukrownictwa) w walkach o niepodległość od powstania listopadowego, poprzez powstanie styczniowe, okres I wojny światowej (Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Korpusy Polskie w Rosji), powstanie wielkopolskie, wojnę 1920 roku, powstania śląskie, II wojnę światową. Uwypuklono wkład cukrowni w świadczeniu pomocy materialnej i finansowej na rzecz oddziałów wojskowych w okresach zrywów niepodległościowych oraz udział w dozbrajaniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Pokazano straty poniesione przez cukrowników na skutek polityki eksterminacyjnej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, a także żywą pamięć o ofiarach. Wystawa uzupełniona została zabytkami ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, własnych IPC oraz zbiorów prywatnych (broń i oporządzenie, czasopisma, dokumenty, odznaczenia, plakaty, medale, biżuteria patriotyczna, monety i banknoty, fotografie, druki; ogółem ponad 150 obiektów).

 

Wystawa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na miejscu dostępny jest system audioguide z transkrypcją wystawy "Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości". 

 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości

Plansze

 • Plansza Powstanie styczniowe
 • Plansza Legiony polskie
 • Plansza Powstanie wielkopolskie
 • Plansza 1920 rok
 • Plansza Powstania śląskie
 • Plansza Cukrownicy na dozbrajanie Wojska Polskiego
 • Plansza wojna 1939
 • Plansza Cukrownicy zamordowani na wschodzie

Wystawa prac Zygmunta Niewiadomskiego

Czas trwania – 18 XII 2022 – 28 II 2023

Na ekspozycję składają się obrazy olejne, rysunki, rzeźby, płaskorzeźby, medale oraz figurki porcelanowe.

Autor mieszka w Leszczkowie w gminie Lipnik, jego ojciec był rolnikiem, plantatorem buraka cukrowego odstawianego do cukrowni we Włostowie (jak sam wspomina we wczesnej młodości pracował przy uprawie buraków). Po 30 latach pobytu w Niemczech wrócił do kraju, zbudował dom oraz pracownie artystyczne oraz zajął się wszechstronną działalnością artystyczną; snycerką, rzeźbą w drewnie, piaskowcu i marmurze, projektowaniem figurek porcelanowych zwierząt i postaci ludzkich (współpracuje z Fabryką Porcelany w Ćmielowie), a także malarstwem.

W 2014 roku wydał tomik poetycki „Moja Ojczyzna” który jest literackim debiutem książkowym Zygmunta Niewiadomskiego. Zawarł w nim utwory wierszowane pisane przede wszystkim na obczyźnie przez 30 lat z autentycznej tęsknoty za ojczyzną. Z kolei drugi tomik „Drogi mojego dzieciństwa” ukazał się w 2017 roku.

Dotychczas Zygmunt Niewiadomski prezentował swoje prace w Ćmielowie, Lipniku, Opatowie, Sandomierzu i Włostowie.

Strona internetowa - www.zygmuntniewiadomski.pl zawiera wirtualną galerię rzeźb artysty.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 13:30

kontakt tel. 695-650-326

 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (1)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (2)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (3)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (4)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (5)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (6)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (7)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (8)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (9)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (10)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (11)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (12)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (13)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (14)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (15)