Wystawa prac Zygmunta Niewiadomskiego

Czas trwania – 18 XII 2022 – 28 II 2023

Na ekspozycję składają się obrazy olejne, rysunki, rzeźby, płaskorzeźby, medale oraz figurki porcelanowe.

Autor mieszka w Leszczkowie w gminie Lipnik, jego ojciec był rolnikiem, plantatorem buraka cukrowego odstawianego do cukrowni we Włostowie (jak sam wspomina we wczesnej młodości pracował przy uprawie buraków). Po 30 latach pobytu w Niemczech wrócił do kraju, zbudował dom oraz pracownie artystyczne oraz zajął się wszechstronną działalnością artystyczną; snycerką, rzeźbą w drewnie, piaskowcu i marmurze, projektowaniem figurek porcelanowych zwierząt i postaci ludzkich (współpracuje z Fabryką Porcelany w Ćmielowie), a także malarstwem.

W 2014 roku wydał tomik poetycki „Moja Ojczyzna” który jest literackim debiutem książkowym Zygmunta Niewiadomskiego. Zawarł w nim utwory wierszowane pisane przede wszystkim na obczyźnie przez 30 lat z autentycznej tęsknoty za ojczyzną. Z kolei drugi tomik „Drogi mojego dzieciństwa” ukazał się w 2017 roku.

Dotychczas Zygmunt Niewiadomski prezentował swoje prace w Ćmielowie, Lipniku, Opatowie, Sandomierzu i Włostowie.

Strona internetowa - www.zygmuntniewiadomski.pl zawiera wirtualną galerię rzeźb artysty.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 13:30

kontakt tel. 695-650-326

 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (1)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (2)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (3)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (4)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (5)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (6)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (7)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (8)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (9)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (10)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (11)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (12)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (13)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (14)
 • IPC Wystawa Niewiadomski Zygmunt (15)

Wystawa: "Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

Scenariusz, teksty – Waldemar Brociek

Czas trwania – 29 XI 2021 – 28 VI 2022

W pomieszczeniu na 1 piętrze o powierzchni 48 m2, przeznaczonym na wystawy czasowe 29 listopada 2021 r. otwarto wystawę „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Wystawa zorganizowana została dzięki pomocy Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej (aktualnie Krajowej Grupy Spożywczej) S.A. „Pomaganie krzepi”, która otrzymała środki finansowe z programu Niepodległa nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Na 12 planszach tekstowo ilustracyjnych przedstawiono udział cukrowników (właścicieli cukrowni, członków rad nadzorczych i zarządów, pracowników cukrowni, Banku Cukrownictwa) w walkach o niepodległość od powstania listopadowego, poprzez powstanie styczniowe, okres I wojny światowej (Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Korpusy Polskie w Rosji), powstanie wielkopolskie, wojnę 1920 roku, powstania śląskie, II wojnę światową. Uwypuklono wkład cukrowni w świadczeniu pomocy materialnej i finansowej na rzecz oddziałów wojskowych w okresach zrywów niepodległościowych oraz udział w dozbrajaniu Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Pokazano straty poniesione przez cukrowników na skutek polityki eksterminacyjnej III Rzeszy i Związku Sowieckiego, a także żywą pamięć o ofiarach. Wystawa uzupełniona została zabytkami ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, własnych IPC oraz zbiorów prywatnych (broń i oporządzenie, czasopisma, dokumenty, odznaczenia, plakaty, medale, biżuteria patriotyczna, monety i banknoty, fotografie, druki; ogółem ponad 150 obiektów).

 

Wystawa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na miejscu dostępny jest system audioguide z transkrypcją wystawy "Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości". 

 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Wystawa Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości
 • Otwarcie Wystawy Cukrownicy Niepodległości