W zbiorach IPC znajdują się rysunki techniczne dotyczące budowy lub rozbudowy cukrowni (budynki fabryczne, domy mieszkalne i urządzenia socjalne), projekty budynków, urządzeń technicznych, części maszyn, narzędzi i przyborów, plany sytuacyjne, dokumentacje kosztorysowe.

Kolejną grupę archiwaliów stanowią protokoły posiedzeń zarządów i rad nadzorczych cukrowni, inwentarze cukrowni (budynki, urządzenia, maszyny, aparatura, narzędzia, instalacje), sprawozdania, korespondencje, wypisy z akt hipotecznych, opisy techniczne, opisy procesów technologicznych, rejestry pomiarowe, dane dotyczące personelu cukrowni, dokumentacja kampanii cukrowniczych, dane statystyczne, projekty budowy linii kolejowych

Najstarszym dokumentem znajdującym się w zbiorach IPC w Częstocicach jest wypis urzędowy aktu zeznanego w Warszawie dnia 29 sierpnia 1839 r. dotyczący zaciągniętej pożyczki  przez Leona Popławskiego w Banku Polskim w celu sfinansowania budowy cukrowni w jego dobrach Serniki.

Wyżej wymienione archiwalia pochodzą z cukrowni: Częstocice, Dobre, Dobrzelin, Góra, Gryfice, Janikowo, Klemensów, Kluczewo, Kruszwica, Przeworsk, Sójka, Tuczno, Włostów, Wożuczyn i Żytyń.

Rysunki techniczne

 • Częstocice magazyn cukru 1903 r.
 • Częstocice plan magazynu cukru 1903 r.
 • Częstocice mieszkania przy cukrowni 1905 r.
 • Częstocice plan budynku szkolnego 1885 r.
 • Częstocice plan sytuacyjny ogrodu
 • Częstocice plan sytuacyjny projektowanych warsztatów
 • Częstocice schody żelazne Eberhard 1901 r.
 • Częstocice słup kolejki linowej
 • Częstocice szkic do projektu przeprowadzenia kolejki 1908 r.
 • Częstocice szkic domu dla urzędników 1912 r.
 • Częstocice warnik Bormann
 • Dobrzelin wagon do przewożenia cukru
 • Gosławice plan sytuacyjny 1911 r.
 • Janikowo plan sytuacyjny 1938 r.
 • Klemensów budynki mieszkalne cukrowni
 • Rysunek Termometr-Klemensów
 • Mapa spożycie cukru w Polsce 1928 r.
 • Rysunek Fitzner Gamper
 • Tuczno plan sieci kolejowej 1930 r.
 • Włostów pismo Fitzner Gamper 1912 r.
 • Wożuczyn plan sytuacyjny 1917 r.
 • YTY plan sytuacyjny 1912 r.

Protokoły posiedzeń zarządów i rad nadzorczych

 • Częstocice Księga Protokołów 1922-1932 r.
 • Częstocice Księga Protokołów 1922-1932 r.
 • Dobrzelin obrachunki dekadowe 1930-1931 r.
 • Kruszwica Protokoły zebrań 1881-1906 r.
 • Kruszwica Protokoły zebrań 1881-1906 r.

Wypis urzędowy aktu zeznanego w Warszawie dnia 29 sierpnia 1839 r

 • Popławski wyciąg główny Serniki 1839 r.