Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa

31 maja 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w Izbie Pamięci Cukrownictwa miała miejsce uroczystość odsłonięcia muralu zrealizowanego w ramach Projektu pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Przedsięwzięcie to jest jednym z działań podejmowanych przez Fundację „Pomaganie krzepi”, której Fundatorem jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Projekt sfinansowany został ze środków budżetu Państwa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in.: poseł RP Andrzej Kryj, senator RP Jarosław Rusiecki, przedstawiciele władz samorządowych, Zdzisław Salus – Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Zarząd Fundacji „Pomaganie krzepi”, byli i obecni pracownicy przemysłu cukrowniczego, pionu finansowego spółek należących do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz media.

Mural został utrzymany w konwencji historyczno-patriotycznej i ma wymiary
15 na 8 metrów,
czyli łącznie to powierzchnia ponad 100 m2. Przedstawia wizerunek niezwykle zasłużonych postaci dla naszego kraju, a szczególnie dla polskiego cukrownictwa.

Jedną z postaci jest hrabia Henryk Łubieński, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Hrabia był biznesmenem – zajmował stanowisko wiceprezesa Banku Polskiego, był założycielem cukrowni w Guzowie i właśnie w Częstocicach, na której umieszczony został mural. Hrabia Łubieński był również gorącym patriotą, mocno zaangażowanym w działania na rzecz odzyskania niepodległości. W czasie powstania listopadowego rozwinął Dom Handlowy pn. „Bracia Łubieńscy”, sprowadzał z zagranicy materiały wojenne i ekwipunek żołnierski. Założył fabrykę prochu i saletry, warsztaty krawieckie i szewskie oraz inne zakłady produkcyjne i fabryki na terenie Królestwa Polskiego.

Druga postać widoczna na muralu to Leon Przanowski, który był powstańcem styczniowym. Walczył jako adiutant w oddziałach Zakrzewskiego, Borelowskiego i Czachowskiego oraz jako dowódca 1 plutonu kawalerii w bitwach pod Panasówką i Batorzem. W 1869 roku wrócił z emigracji, po czym został osadzony w więzieniu, a później amnestiowany. Następnie wstąpił do komitetu organizacyjnego Towarzystwa Udziałowego Cukrowni Lublin. W kolejnych latach był m.in. prezesem zarządu Cukrowni Milejów na Lubelszczyźnie.

Na muralu przedstawiono także budynek powstałej w 1858 roku Cukrowni „Izabelin” w Glinojecku, założonej przez Józefa Jackowskiego, który również brał udział w powstaniu styczniowym. Był naczelnikiem cywilnym powiatu przasnyskiego. Jego buchalter Karol Lutz był zaangażowany w walkę o niepodległość, którą okupił dwunastoletnim pobytem w więzieniu. 28 stycznia 1863 roku oddział złożony pracowników cukrowni w Glinojecku ruszył do walki z Rosjanami. Na muralu odwzorowano zdjęcie cukrowni z 1872 roku zamieszczone w Tygodniku Ilustrowanym.

Projekt pn. „Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości” ma na celu zaprezentowanie wkładu przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Projekt ten składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich była otwarta w listopadzie 2021 r. wystawa prezentująca wkład polskiego przemysłu cukrowniczego w walkę o odzyskanie i utrzymanie niepodległości, drugim jest zaprezentowany mural, a kolejny element to m.in. strona internetowa Izby Pamięci Cukrownictwa, prezentująca zgromadzone już zbiory oraz wystawę czasową.

Ponadto, w ramach Projektu został zakupiony system audioprzewodników, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mogły zapoznać się z audiodeskrypcją plansz wystawienniczych znajdujących się w Izbie. W późniejszym czasie, dzięki zakupionemu sprzętowi Audioguide, będzie można samodzielnie zwiedzać Izbę Pamięci Cukrownictwa korzystając z przygotowanych opisów.

Izba Pamięci Cukrownictwa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. powstała jako placówka zajmująca się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Izba zlokalizowana jest w dawnym budynku Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim, która była pierwszą przemysłową cukrownią na terenach Królestwa Polskiego. Cukrownię Częstocice oddano do użytku w 1838 roku. Placówka gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym - produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni.

Odsłonięcie muralu

 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa
 • Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa