• Plakat "Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości"

Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

29 listopada 2021 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurowano wystawę pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Organizatorami wystawy są Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” oraz Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Wystawa sfinansowana ze środków budżetu Państwa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości. Projekt, którego częścią jest wystawa, będzie realizowany w Izbie Pamięci Cukrownictwa do końca marca 2022 r.

Wkład Cukrowników w odzyskanie niepodległości był niezwykle istotny. Pracownicy cukrowni brali udział w większości polskich powstań niepodległościowych, w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w działaniach zbrojnych w czasie I i II wojny światowej. Dzisiaj historia zaangażowania się pracowników przemysłu cukrowniczego przedstawiona jest na 18 edukacyjnych planszach, ponadto w Izbie znajduje się kilka tysięcy obiektów, wśród których są archiwalia, mapy i plany cukrowni, czasopisma, książki i broszury branżowe, urządzenia, części maszyn i aparatury, fotografie i inne.

Projekt pn. „Cukrownicy - bohaterowie naszej niepodległości” ma na celu zaprezentowanie wkładu przedstawicieli przemysłu cukrowniczego w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wystawa jest ilustrowana reprodukcjami plakatów, fotografiami obiektów związanych z cukrownictwem oraz przedstawia sylwetki osób walczących o wolną Polskę. Ponadto wśród planowanych działań jest również wirtualna wystawa oraz mural na frontowej ścianie budynku Izby ukazujący cukrowników - bohaterów naszej niepodległości.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział m.in.: poseł RP Andrzej Kryj, przedstawiciele władz samorządowych, Zarząd KSC w składzie: Prezes Zarządu Krzysztof Kowa oraz Członkowie Zarządu: Marek Dereziński, Tomasz Olenderek, Tomasz Rega, Zdzisław Salus, Dyrektor Cukrowni Werbkowice Maryla Symczuk, Zarząd Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”, byli i obecni pracownicy przemysłu cukrowniczego oraz media.

Ideą przewodnią projektu jest przywracanie pamięci młodemu pokoleniu o znamienitych postaciach i wydarzeniach, jakie miały miejsce na naszych ziemiach przed laty. Zaszczepianie wśród młodzieży poczucia dumy z przodków jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Mając również na względzie, że nowoczesne technologie są atrakcyjne dla młodego odbiorcy, istotnym jest rozbudowanie wystawy o formę wirtualną, aby jak największa liczba osób mogła zapoznać się z dziedzictwem kulturowym związanym z wydarzeniami z zakresu odzyskania niepodległości przez Polskę -  Zdzisław Salus, Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

– Pisałem do naszego branżowego kwartalnika „Polski Cukier” już kilka artykułów poświęconych różnym fragmentom historii Polski. Cukrownicy brali udział w powstaniach narodowych, czy w okresie II Wojny Światowej. Kiedy zaistniała techniczna możliwość na zorganizowanie wystawy po wyremontuj sali, otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury pozyskane przez Fundację Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi”. Dzięki temu mogliśmy kupić sprzęt wystawienniczy, zamówić odpowiednie plansze  i plakaty. Zacząłem pracować nad  tematem. Miałem wiele rzeczy zrobionych wcześniej. To w zasadzie pierwsza wystawa i teksty dotyczące syntezy udziału cukrowników w walkach o niepodległość. Mówiąc o cukrowniach mam na myśli: robotnicy, kadra techniczna, urzędnicza, członkowie zarządu i rad nadzorczych, ale także pracownicy Banku Cukrownictwa. Potrzebne mi były zabytki i tu uzyskaliśmy olbrzymią pomoc od Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Waldemar Brociek, Kustosz Izby Pamięci Cukrownictwa KSC S.A.

Projekt skierowany jest szczególnie do lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które w czasie lekcji historii, WOS, czy zajęć wychowawczych, będą mogły w bezpośredni, przystępny i atrakcyjny sposób zapoznać się z historią polskiego przemysłu powstającego w okresie budowy nowego państwa. Wystawa wesprze nauczycieli i opiekunów placówek edukacyjnych w przybliżaniu historii Polski, stanie się okazją do dyskusji o znaczeniu liderów życia publicznego oraz ich wkładu w rozwój Polski i rozwój lokalny. Sylwetki bohaterów, twórców przemysłu cukrowniczego staną się inspiracją w poszukiwaniu współczesnych autorytetów.

Izba Pamięci Cukrownictwa KSC S.A. powstała jako placówka zajmująca się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Izba zlokalizowana jest w dawnym budynku Cukrowni Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim, która była pierwszą przemysłową cukrownią na terenach Królestwa Polskiego. Cukrownię Częstocice oddano do użytku w 1838 roku. Placówka gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym - produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni.

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” powstała w 2016 r. Aktualnie Fundacja działa przede wszystkim w czterech głównych obszarach: pracowniczo-plantatorskim, współpracy ze społecznościami lokalnymi, edukacji oraz ochrony środowiska. Bardzo ważne dla Fundacji są także kwestie patriotyczno-historyczne, prowadzone przy współpracy m.in. z urzędami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, instytucjami kultury i nauki oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto Fundacja działa na rzecz rozwiązywania najpilniejszych problemów i zwiększania atrakcyjności życia na obszarach związanych z Fundatorem, w tym także na rzecz rozwoju edukacji nieformalnej, w tym historycznej, szczególnie poprzez promocję Izby Pamięci Cukrownictwa.

 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”
 • Otwarcie wystawy „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

Wstecz