O Izbie

Izba Pamięci Cukrownictwa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. znajduje się na terenie dawnej cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to jedna z pierwszych cukrowni powstałych na terenie Królestwa Polskiego.

Izba Pamięci Cukrownictwa (IPC) powstała jako placówka zajmująca się dokumentowaniem dziejów cukrownictwa na ziemiach polskich. Gromadzi obiekty związane z przemysłem cukrowniczym — produkcją nasion buraka cukrowego, urządzeniami i aparaturą, uprawą buraków cukrowych oraz działalnością cukrowni.

W zbiorach IPC znajduje się kilka tysięcy obiektów. Najstarszym eksponatem jest umowa zawarta w 1839 r., pomiędzy Bankiem Polskim a Leonem Popławskim dziedzicem dóbr Łęczna i Serniki, dotycząca udzielenia pożyczki na budowę cukrowni we wsi Serniki.

  • Częstocice budynek administracyjny
  • Budynek Izby Pamięci Cukrownictwa
  • Budynek Izby Pamięci Cukrownictwa przed remontem
  • IPC Warsztaty mechaniczne przed remontem
  • IPC Warsztaty mechaniczne po remoncie
  • IPC z muralem 2022