Wystawa paczkarnia

Hala wykorzystywana była do początku XXI w. jako paczkarnia z urządzeniami do pakowania cukru w torebkach 1 kg.

W części hali paczkarni zostały wyeksponowane zagadnienia związane z hodowlą nasion buraka cukrowego oraz jego uprawą. Pokazano część posiadanych maszyn przekazanych przez Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego (młocarenka z napędem elektrycznym do młócenia pojedynków buraka cukrowego, młynek wykorzystywany do czyszczenia mniejszych partii nasion buraka cukrowego, opielacz mały 3-rzędowy wykorzystywany do odchwaszczania wysadek i pola hodowlanego, Petkus urządzenie do oczyszczania nasion na zasadzie podciśnienia, płótniarka do czyszczenia nasion buraka cukrowego, siewnik Nordhausen 6-rzędowy służący do wysiewu poletek doświadczalnych), narzędzia wykorzystywane w uprawie buraka cukrowego, literaturę fachową, broszury i ulotki informacyjne, pokazano etapy przygotowania nasion buraka cukrowego od tych jeszcze nieoczyszczonych do otoczkowanych. Na planszach przedstawiono informacje na temat buraka cukrowego, historię polskich firm nasiennych oraz reklamy tych firm.

W dalszej części przedstawiono obiekty dotyczące pracy cukrowni ilustrowane powiększeniami współczesnych i archiwalnych fotografii (m.in. maszyna do szycia worków filtracyjnych z cukrowni Krasnystaw, silnik AEG sprzed 1914 r. z cukrowni Wożuczyn, waga do odważania worków 50-kilogramowych cukrowni Częstocice, fragment poszycia turbiny z Częstocic, rysunki techniczne urządzeń).

W kolejnej części ukazano narzędzia używane w warsztatach mechanicznych, kuźniach i stolarniach cukrowni ilustrowane archiwalnymi fotografiami. Na szerokich parapetach okiennych zgromadzono licznie reprezentowany sprzęt pomiarowy pochodzący m.in. z cukrowni Mała Wieś i Częstocice.

Jedną część wystawy poświęcono działalności zakładowych straży pożarnych oraz oddziałów sanitarnych i samoobrony (strażacki mundur bojowy oraz galowe, hełmy strażackie z różnych cukrowni, akcesoria i oporządzenie strażackie, odznaczenia strażackie, fotografie, pamiątki rocznic i imprez strażackich, sztandary zakładowych straży pożarnych cukrowni).

Na ściance imitującej mur budynku gospodarczego zamocowano drzwi oraz okienko pochodzące z osady cukrowni Częstocice (dawny chlewik). Wystawę uzupełniają wagi towarowe i sklepowe z odważnikami.

W jednej z witryn umieszczono obiekty związane z firmami pracującymi na rzecz cukrowni (foldery, reklamy, tabliczki znamionowe urządzeń, fragmenty aparatury).

Na wystawie eksponowana jest podświetlana makieta cukrowni Kruszwica według stanu z końca XIX wieku, na której umieszczono budynki fabryczne i mieszkaniowe, linie kolejki wąskotorowej z parowozami i wagonikami, holowniki z barkami przewożącymi buraki cukrowe przez jezioro Gopło.

 • Makieta Cukrowni Kruszwica
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia
 • Wystawa paczkarnia

Wstecz